Scroll Top
Verkoopsvoorwaarden en privacy policy
want goede afspraken maken goede vrienden
Onze verkoopsvoorwaarden en privacy policy

Verkoopsvoorwaarden

Is iets niet duidelijk? Aarzel dan niet ons te contacteren.

Deze verkoopsvoorwaarden vervangen alle voorgaande.
Alle facturen zijn contant betaalbaar (cash, via Bancontact app of door middel van vooruitbetaling).

In specifieke gevallen zijn de facturen betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum.

In geval van niet betaling op de vervaldag is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art.1147 van het Burgelijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 25 EURO. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de koper.

Alle klachten dienen binnen de 5 dagen aangetekend te gebeuren.

De werkuren voor herstellingen ten gevolge van software (foute instellingen, spyware, malware, virussen,…) vallen niet onder enige vorm van garantie.

Domeinnamen, webhosting, licentie CMS zijn jaarlijks terugkerende kosten en kunnen opgezegd worden per aangetekend schrijven 2 maanden voor de vervaldatum.

Bij het binnenbrengen van defecte pc’s, laptops, notebooks, netbooks of andere (rand)apparatuur zal een bestekkost aangerekend worden van 25 EURO.

Elk toestel dat ter herstelling werd binnengebracht of opgehaald, en waarvan de bestekkosten niet werden voldaan, wordt automatisch eigendom van Group 3 gcv.

Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheden van de rechtbanken van Dendermonde behoren.

Privacy policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Group 3 gcv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Group 3 gcv, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.

Group 3 gcv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres.

Waarom Group 3 gcv  gegevens nodig heeft

Group 3 gcv verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de gegeven opdracht (bv. herstelling of installatie van uw computer), en/of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Persoonsgegevens die we verwerken.

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Hoe lang worden gegevens bewaard

Group 3 gcv bewaart uw gegevens zolang als nodig voor het uitvoeren van de opdracht of zolang de wettelijke verplichtingen het opleggen. Group 3 gcv  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Group 3 gcv verstrekt uw naam en/of persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via ons contactformulier. Group 3 gcv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Zo u een klacht heeft kunt u zich in eerste instantie wenden tot Group 3 gcv per e-mail via ons contactformulier of per post op het adres, Kattestraat 82, 9473 Welle, of bij de nationale toezichthouder:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel. 00 32 (0)2 274 48 00 of 00 32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze website de site gebruiken. De informatie die we zo verkrijgen helpt ons om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of om het gebruikersgemak te verbeteren.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.