Social Media Marketing

Iconen Sociale MediaWIJ HELPEN JE GRAAG MET JE SOCIAL MEDIA. OF DAT NU FACEBOOK, TWITTER OF INSTAGRAM IS.

Group 3 heeft een ruime ervaring met het beheer van social media en het opstarten van social media campagnes.

Wist je dat je (zelfs als starter) met een heel beperkt budget met nieuwe klanten in contact kan komen?

Targeting volgens geslacht, leeftijd, woonplaats, interesses,... alles is mogelijk en het doel is steeds hetzelfde: je gewenste doelgroep bereiken.

Social media is niet alleen Facebook, maar dat is ook Twitter, Instagram, LinkedIn.

Voor we aan de slag gaan met je social media maken we een stappenplan op (een social media plan).

Kort geschetst moet je jezelf enkele vragen stellen:

  • Wat is je doelstelling? We formuleren deze volgens het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden).
  • Welke boodschap wil je brengen?  Informatief, promotioneel, imagoversterkend,... De ervaring leert ons dat een gezonde mix van verschillende types het beste resultaat opleveren.
  • Welke doelgroep wil je bereiken? Afhankelijk van de doelgroep gaan we de gewenste communicatiekanalen bepalen en je boodschap opstellen.
  • Via welke kanalen wil je je publiek bereiken? We gaan van Facebook over Instagram en Pinterest tot Twitter en LinkedIn.
  • Welke tools gaan we gebruiken? Er bestaan automatisatie- en analysetools maar hou er rekening mee dat je als bedrijf of persoon ook zelf moet deelnemen aan de conversaties die ontstaan tijdens een campagne.
  • Een cruciaal gegeven van je social media plan is je strategie.  Want een goede strategie is de sleutel tot succes. Engageer en motiveer je doelgroep.
  • Welke planning hanteer je? Welk bericht verstuur je op welk moment via welk kanaal. Hou bij het inplannen van je social media campagne rekening met de best mogelijke momenten om een zo groot mogelijk bereik (én respons) te bekomen.

Wij helpen je bij het opstellen van een social media plan én met de verdere uitvoering ervan. Contacteer ons voor meer informatie.